ਆਲ ਇਨ ਵਨ SEO ਪੈਕ

ਵਰਡਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਸਲੀ SEO ਪਲੱਗਇਨ, ਜਿਸਨੂੰ 2007 ਤੋਂ 65,000,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ…


All in One SEO Team 2+ ਮਿਲੀਅਨ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.2 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP Meta SEO

WP Meta SEO gives you the control over all your SEO optimization. Bulk SEO content…


JoomUnited 30,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.2 4 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Easy WP Meta Description

Simple and easy to use wordpress plugin to add the meta description tag in html…


Mats Westholm 8,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.2 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Very Simple Meta Description

This is a lightweight plugin to add a meta description to your WordPress website.


Guido 5,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.3.4 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WordPress Meta Description

With this plugin you can control the text which will be shown as description on…


Typomedia Foundation 1,000+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.9.32 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

DELUCKS SEO

WordPress SEO plugin in English made in Germany


DELUCKS GmbH 800+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.4.2 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Global Meta Keyword & Description

This plugin is for globally Meta Keyword and Meta Description. Once its configured it can…


Kunal Shivale 700+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Meta Tags Generator

Automatic generate meta tags. Let your WordPress site optimize with Search engine & Social sharing.


Cong Bom 400+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.7.18 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Aioseo Multibyte Descriptions

Aioseo Multibyte Descriptions is plugin for multibyte language user, work well with All in One…


Rui Mashita 300+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.0.5 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

FV Descriptions

Simple plugin which allows you to mass edit the description fields of your choice.


Foliovision 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.9.15 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP BASIC SEO META

This is a simple meta tag plugin for wp head. When activeated a new meta…


Gabriel Castillo 100+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.5.2 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

MetaMagic SEO Plugin

This SEO Plugin creates meta descriptions for single posts and pages, meta keywords for single…


HughesTech Labs 80+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.1.6 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

MetaMax

MetaMax automagically inserts meta tags in your html to make your site more SEO friendly.


Appex 40+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.7.18 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP to GHTime

Increases your SEO and Google rankings by providing links back to your blog. Protects your…


Guy Halford-Thompson 40+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 2.8.4 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

MultiTags

Display correct tags when calling a tag-page with more than one tag.


Stefan Vogel 30+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 4.1.31 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

WP Snapshot

Easily display a summary of post text or custom text.


Darrin Boutote 30+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 3.7.34 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Amd

Amd is a simple wordpress plugin that allows you to add and manage meta description…


Jordi Verdaguer 20+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 5.0.10 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ

Improved Meta Description Snippets

This generates meta descriptions as advised by the Official Google Webmaster Central blog.


Microkid 20+ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ Tested with 2.2.3 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਿਆਈ