ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Aasta

themearile ਵੱਲੋਂ

Commercial Theme

ਸਹਿਯੋਗ

This theme is free but offers additional paid commercial upgrades or support.

ਸੰਸਕਰਨ: 9.6

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 10 ਜੂਨ 2024

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 900+

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 5.6 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

Aasta is a modern and powerful multipurpose business WordPress theme with a high-quality look that helps to make a beautiful website for each firm, company, and industry. Aasta is a lightweight, super-fast theme to accelerate your efforts. It comes packed with powerful features for designing and customizing theme pages, advanced typography, sticky menu, header styles, logo upload, translation ready (WPML, Polylang), built with SEO in mind and it's built to be beautiful on all screen sizes. The theme is perfectly suited for business, consultant, finance, corporate, freelancer, agency, business promotion, personal portfolio, electrician, industries, education, SEO, construction, fashion, online shop, health & medical, Beauty & spa salons, wedding, photography, gym, cafe, music, interior design firms, architecture firms, lawyer, restaurant, hotel, blog, magazine, travel agency and many other websites compatible. This theme supports the best Elementor page builder to create, edit, and update page designs as per the requirement. Aasta also supports popular free and premium WordPress plugins such as Elementor, Yoast SEO, WooCommerce, Contact Form 7, Jetpack, Google Analytics, and much more. Check the demo of Aasta Pro https://themearile.com/aasta-pro-theme/

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।