ਸੰਦ-ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

WordPress.org

ਪੰਜਾਬੀ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

1
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੀ
ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Automotive Centre

VW THEMES ਵੱਲੋਂ

ਸੰਸਕਰਨ: 0.4.4

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 13 ਜੁਲਾਈ 2020

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 700+

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 7.2.14 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

Our Automotive WordPress Theme is designed to be stylish and classy, much like all our beloved cars. This exclusive theme is developed especially for car dealership, Motorhome, Travel Trailer, Lifts, Trators, Forklift, Campers, Lift Trucks, MotoSnow, Snow Motorcycle, Motorbike Motor Full, Agriculture Equipment and similar businesses. We aid this multi-purpose responsive theme while keeping the motor-heads in mind and what will appeal to the people the most. Our WordPress theme makes the use of secure and clean codes, you can easily customize our theme as per your wishes. You can even add or remove anything that you may or may not like. With ample of personalization options, optimized codes, call to action button (CTA), beautiful banners, useful shortcodes, numerous styling options, it is the best professional WordPress theme to grab. You will get an interactive demo, responsive slider, display options, SEO friendly features, social media icons, and a bunch of other phenomenal features with this supreme theme. Furthermore, built on Bootstrap framework, the theme will ease the web development. No matter what kind of automobile industry or services you offer, our Automobile theme is made for the gear-heads like you. Whether you sell used car, deal in motorbikes, motorcycles, small cars, trucks, cab service, automobile blogger, own a car review website, run a garage, repair service, own a showroom, run a driving school and etc., this highly interactive, WooCommerce compatible, user-friendly, and multipurpose ecommerce theme will fit perfectly for you. Demo at: https://www.vwthemes.net/vw-automotive-pro/

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।