ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Bike Rental Shop

themagnifico52 ਵੱਲੋਂ

ਸੰਸਕਰਨ: 1.8.2

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 15 ਫਰਵਰੀ 2024

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 200+

ਵਰਡਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਸਕਰਨ: 5.0 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 7.2 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

Bike Rental Shop is highly customizable, easy to use and completely responsive theme. The theme can be set up in few minutes with the help of demo content with your preferred edits. Our team has created this theme for bike shop, motorcycle, bike repair, cycles, auto vehicles, riding clothes & accessories for bike shops, cycling accessories, bike tools & maintenance. So, anyone who is in this field or related to this field can setup their website with our superb niche specific theme. Being an online commercial enterprise owner, a content material marketer or truly a blogger, have you ever been worn-out of finding a “for-you” internet site template, as a substitute of mainstream “for-all” alternatives reachable in the market? Do multipurpose internet site templates that are supposed for the entirety and but nothing in specific confuse you? If the solutions are yes, please preserve analyzing – we have an answer that can detangle your knot. At the first glance, Bike Rental Shop is a 100% responsive with the distinct and gorgeous interface of stunning style, which will without a doubt stay up to the best disturbing tastes. Bike Rental Shop is a best theme for bicycle, bicycle rental, booking, city rental, rent, rental bike business who are looking to expand their business thru website.

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।