ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Bloglo

peregrinethemes ਵੱਲੋਂ

ਸੰਸਕਰਨ: 1.1.4

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 28 ਮਾਰਚ 2024

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 2,000+

ਵਰਡਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਸਕਰਨ: 5.0 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 5.6 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

Bloglo is lightweight, moderate and customizable blog and news WordPress theme with one click demo importer. You'll be able to fully customize your site color and typography with rich customization options. Bloglo is suitable for dynamic news, newspaper, magazine, blogs, publishers, publishing, editors, online and gaming magazines, personal blogs, news portals or review site and any creative site. Bloglo is SEO friendly, WPML, Gutenberg, WooCommerce, translation and RTL ready.Checkout ready to import demos at https://peregrine-themes.com/bloglo/#demos

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।