ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

1
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੀ
ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Cosmetic Store

Misbah WP ਵੱਲੋਂ

ਸੰਸਕਰਨ: 1.5

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 13 ਮਈ 2022

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 100+

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 7.2 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

Cosmetic Store is a brilliant WordPress theme suitable for beauty products, beauty store, Spa products online, salon equipments, fragrance products, beauty salon, cosmetic treatment centres, cosmetic clinic, cosmetic surgery, nutritionist, healthy lifestyle blog, makeup artist, fashion store, and such related websites. It comes bundled with three premium plugins for free, and it is compatible with Elementor Page Builder. Build any stunning cosmetics related website the smooth way with this amazing theme. It is cross-browser compatible and implemented on bootstrap framework that makes it really handy to use. It comes with powerful admin interface. The theme is mobile-friendly that easily fits in any device screen size. Also, it is SEO-friendly that takes care of your website’s search engine ranking. It is highly customizable with no coding knowledge required. You can import demo content with one-click demo import option. It is fully compatible with Elementor page builder. You can add shortcodes from available ones. You can add social media pages using widgets. It is fully responsive that fits perfectly in all devices, be it desktop, mobile or tabs. It comes with clean, secure and optimized codes. Also, the theme loads faster as the pages are optimized for speed.

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।