WordPress.org

ਪੰਜਾਬੀ

1
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੀ
ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Dynamic Seventeen

ਦੁਆਰਾ

ਇਹ Twenty Seventeen ਦੀ ਛੋਟੀ ਥੀਮ ਹੈ।

ਸੰਸਕਰਣ: 1.1.3

ਆਖਰੀ ਉੱਨਤੀਕਰਨ: 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017

ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 300+

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

Twenty Seventeen child theme with a dynamic front page and page template. Showcase your content with dynamic multi-part pages integrating all content types in a unified experience. To make a page dynamic, use the "Dynamic Content" page template, then add a menu to the associated menu location to manage its content. Any content can be included in a dynamic page, including posts of any type (including pages), taxonomy terms, and even custom links with arbitrary text via menu item descriptions.

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

See all
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

Got something to say? Need help?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਵਿਕਾਸ

ਗਾਹਕ ਬਣੋ
ਕੋਡ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।

ਸੰਦ-ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਓ