ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Eco Nature Elementor

wpelemento ਵੱਲੋਂ

Commercial Theme

This theme is free but offers additional paid commercial upgrades or support.

ਸੰਸਕਰਨ: 0.1.8

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 19 ਸਤੰਬਰ 2023

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 300+

ਵਰਡਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਸਕਰਨ: 5.0 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 5.6 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

With the eco nature elementor, you can create any kind of website, whether it's for the environment, human rights, charity, volunteers, garden, green energy, politics, democracy, government, gardening, landscaping, plant nursery, fundraising, social movements, voter petitions, or a political party, using Eco Nature Elementor. You will also get a free custom mega menu plugin, Revolution and Layer Slider plugins included in Eco Nature, in addition to a free custom mega menu plugin. You will be able to make every day you work with your website an enjoyment because this theme is multilingual, RTL-ready, plugin-compatible, and professionally supported. You can collect PayPal donations for your ecology project in order to save nature, animals, and organic life by using special Donations functionality support. There is a great deal of functionality packed into this theme. It consists of a blog, multiple galleries, unlimited color schemes, events, crowdsourcing, a Woocommerce-powered store, a timeline, a revolution slider, and a team page. As this theme is built using Bootstrap, it has a responsive design that makes it a perfect fit for all types of devices. Aside from that, it also comes with Advanced Typography Options, Advanced Blog Options, a Portfolio/Gallery Settings Screen, a Shortcode Generator with a lot of useful Shortcodes, a One-Click Demo Install, Custom Widgets, and many more.

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।