ਸੰਦ-ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

WordPress.org

ਪੰਜਾਬੀ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

1
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੀ
ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

This theme hasn’t been updated in over 2 years. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

edsBootstrap

eDataStyle ਵੱਲੋਂ

ਸੰਸਕਰਨ: 2.0

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 18 ਮਾਰਚ 2018

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 300+

ਵਰਡਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਸਕਰਨ: 4.0 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

edsBootstrap is a modern and elegant One-Page WordPress Theme with a bold look, perfect for creative people, suitable for any type of business, built for any needs. Every single detail is carefully designed and crafted, in order to create a seamless and wonderful user experience. edsBootstrap was built with awesome Twitter Bootstrap v3 and it huge features cool page builder elements, unlimited colour schemes, responsive, the layout will adapt to different screen sizes which will make your website be compatible with any device such as smart phones, tablets or desktop computers. Check out Theme Support at https://edatastyle.com/dwqa-questions/ and Demo at https://edatastyle.com/demo/

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।