ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

1
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੀ
ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Electronics Marketplace

buywptemplates ਵੱਲੋਂ

ਇਹ Ecommerce Solution ਦੀ ਛੋਟੀ ਥੀਮ ਹੈ।

ਸੰਸਕਰਨ: 0.1.4

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 8 ਅਗਸਤ 2022

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 100+

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 7.2 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

Electronics Marketplace is an ideal free theme for an online storefront, marketplace, supermarkets, eCommerce and fashion stores, website for shopping malls, carts, electronics product shops, digital stores, multivendor websites, and shopping stores. Its personalization options let you use it as a multipurpose theme for getting you a strong website. You will be able to get a fully responsive website that can be seen with precision on every screen. This theme is made user-friendly allowing users with or without coding skills to create their own website. It has got a beautiful banner and internal sections such as Blog, Team, Testimonial, and a lot more. Achieving better conversions is just a breeze now as you get many Call to Action Buttons (CTA) that will also guide the audience to take the next course of action. You will always get a phenomenal performance even if your website is seeing high traffic thanks to the optimized codes included in its core. You will witness huge traffic coming to your website as this theme is made SEO-friendly. It delivers faster page load time and its Bootstrap framework makes it robust. WPML and RTL compliance of this theme makes your website translation ready and most importantly, you will get to use the various social media icons for effectively using social media in promoting your products. View full demo here: https://www.buywptemplates.com/electronics-marketplace-pro/

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।