ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

1
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੀ
ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Fast Food Pizza

buywptemplates ਵੱਲੋਂ

ਸੰਸਕਰਨ: 0.2.4

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 12 ਅਗਸਤ 2022

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 200+

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 7.2 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

Fast Food Pizza is a free WP theme that comes with an elegant and sophisticated look for your pizza store, fast food restaurant, pizzeria, restaurants, burger shops, multicuisine food outlets, Mexican food, and Chinese food joints, dine in restaurants, pizza delivery, cafes, etc. The layout is clean, user-friendly, customizable, and can be used as a multipurpose theme. This is a responsive theme with a beautiful look and interesting features for your online business. Its design is professional and offers personalization options for easy tweaking and you get color and font choices as well. Secure and clean codes will always enhance the performance and deliver a great user experience. The design is lightweight having a faster page load time and gives you wonderful sections such as Team, Testimonial, and more. A stunning banner is also there and along with that, social media options will be handy for making effective promotion across several social media platforms. The codes are SEO-friendly making spotting you easy among many other websites and its Bootstrap framework gives it a robust structure. CSS animations make the design lively. The theme also offers you WPML and RTL compatibility making your website translation ready. Plenty of Call to Action Button (CTA) is also there. Demo: https://www.buywptemplates.com/fast-food-pizza-pro/

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।