ਸੰਦ-ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

WordPress.org

ਪੰਜਾਬੀ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

1
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੀ
ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

LZ Software Company

luzuk Themes ਵੱਲੋਂ

ਸੰਸਕਰਨ: 0.1.7

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 20 ਮਈ 2020

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 300+

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 7.2.14 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

LZ Software Company is a highly customizable theme suitable for digital products like software’s, themes, eBooks tutorials, plugins or services. It can also be used to sell products like computer, mobile phones, tablet, Mac, Windows, electronics, digital, software, and desktop. Online support, maintenance, services, the theme is Mobile responsive with retina ready design. This is a light weight theme with optimized coding and fast loading speed. Software Company has elegant design with personalization options allowing you to create a stunning website. It has Customization option making it multipurpose. Software Company comes with the beautiful Testimonial section to display the happy clients. You can add social media icons, change colours, fonts etc. to suit your need. LZ Software Company is a multilingual theme to adjust with your demographic. You can use this theme for small businesses, IT Company, Software Company, Web agency Consulting agency even for the large corporate companies. In this theme you have a CTA (Call to action) button making your site more interactive and allowing your customers to register or buy. You can also add a team section and service section displaying more about your Company. So get this SEO friendly theme to enhance your business with an amazing digital footprint. Demo:https://luzuk.com/demo/software-company/

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।