ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Medisat

ThemetechMount ਵੱਲੋਂ

ਸੰਸਕਰਨ: 1.0.4

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 23 ਨਵੰਬਰ 2023

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 30+

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 5.6 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

Medisat is a complete medical WordPress solution that let you to build an exclusive website for Hospital, Eye Doctor, Cardiology, Skin Specialist, Orthopedic, Child Doctor, Plastic Surgery, Nurology, Psychology, Gynaecology, Radiology, Pet Doctor, Nutritionist, Surgeon, Physiotherapy, Hematology, Pulmonology, Otolaryngologist, Nephrologists, Lab & Reasearch and any medical services websites. The theme is very easy to customize with Elementor page builder and it has a lot of features and a very strong admin panel for any users to make a good website quickly. The Medisat comes Theme up with an artistic design, innovative home page demos, imaginative inner pages that is beautifully design, 100% responsive layouts, and various core features that include Contact Form 7, Powerful Theme Options, Elementor Page Builder, Retina Display, Custom Background, Video Background, 1 Click Demo Import and Impressive Typography. Check the demo at https://themetechmount.com/ttm-medical/free/demo1/ & get support at https://support.themetechmount.com/

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।