ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Meet Metaslider

SuperbThemes ਵੱਲੋਂ

ਸੰਸਕਰਨ: 2.1

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 24 ਜੁਲਾਈ 2023

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 300+

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 4.0 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

Meet MetaSlider is a new fast, customizable, and SEO Optimized WordPress theme. You can add a gallery, carousel, or slider that contains text, images, and videos in the header area easily by using the MetaSlider plugin. It’s fully compatible and works with the top page builder plugins such as Elementor, Gutenberg, Beaver Builder, SiteOrigin, Divi, Visual Composer, and Brizy. Meet MetaSlider is a multi-purpose theme that can be used for blogs, startups, agencies, newspapers, businesses, and firms. It has a deep WooCommerce integration so you can create your online eCommerce store. The code is lightweight and responsive, your website will load quickly on every device and operating system. It has a clean minimalist design that can be turned into a lifestyle, food, fashion, or portfolio with just a few clicks. We’ve done everything we can to make it as beginner friendly as possible. You can use it to create your affiliate website by inserting advertisements through Google AdSense and affiliate links - Beat your competitors on Google with our full search engine optimized theme. Meet MetaSlider is a theme made in collaboration by SuperbThemes and MetaSlider.

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।