ਸੰਦ-ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

WordPress.org

ਪੰਜਾਬੀ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

1
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੀ
ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Physiotherapy Lite

VW THEMES ਵੱਲੋਂ

ਸੰਸਕਰਨ: 0.2.3

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 20 ਜੁਲਾਈ 2020

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 200+

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 7.2.14 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

Physiotherapy Lite is among the free WordPress themes available and is applicable for many areas like rehabilitation, chiropractor as well as the physical therapy because it is not only multipurpose but also minimal, elegant as well as sophisticated being both retina ready and user friendly. All these features make it good one for the therapy related services. Physiotherapy Lite has certain features at par with premium one in this category. Some important features with this free theme are complete responsiveness, page layouts and theme options apart being compatible with WooCommerce. This theme is well suited for making a website related to the private hospital or any sports therapy clinic or any kind of therapy related services. Some other features associated with this free WordPress theme for physiotherapy are doctor’s work schedule, services [departments] and various other standard features. Being minimal and SEO friendly free theme, Physiotherapy Lite is well suited for the promotion of services and is good for the startup clinics operated by chiropractors and physiotherapists. Other features accompanied with Physiotherapy Lite WP theme are complete documentation, WordPress compatibility, third party plugin support as well as secure ad optimised code. It is good for making a website about physical therapy. Demo: https://www.vwthemes.net/vw-physiotherapy-pro/

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।