ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Shoes Store Elementor

wpelemento ਵੱਲੋਂ

Commercial Theme

This theme is free but offers additional paid commercial upgrades or support.

ਸੰਸਕਰਨ: 0.2.4

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 12 ਮਾਰਚ 2024

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 300+

ਵਰਡਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਸਕਰਨ: 5.0 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 5.6 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

Shoes Store Elementor is a theme based on shopping E-stores for selling products. Selling business such as fashion store, clothing store, baby shop, dress store, sportswear, fashion multivendor, fashion, marketplace, multivendor, jewelry store, floats, sneakers, branded showear, sports shoes, watches store, multivendor, dokan, fashion product and online clothing products. Anyone can Build their website to sell or to showcase their products to the world. Thru online shopping features visitors can easily see and start doing shopping from your site. This theme has ample of features which will make any website look super attractive and updated. It has section to organize things and keep section sophisticatedly. Sections like testimonial section, team section, gallery, pricing and plans section, and many more. This Shoes Store Elementor theme is perfect for classic shoe seller and websites which are related to this. It also, has SEO friendly nature with that no one has to thing about the ranking as it has compatibility with woocommerce and SEO. The theme is multipurpose so any shopping related sites can go for this theme and can also customize it according to their business and brand. Personalization option of this theme is superb as it allows to change color and fonts.

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।