ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

1
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੀ
ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Sparkle Mart

sparklewpthemes ਵੱਲੋਂ

ਇਹ SparkleStore ਦੀ ਛੋਟੀ ਥੀਮ ਹੈ।

ਸੰਸਕਰਨ: 1.0.3

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 18 ਅਗਸਤ 2022

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 100+

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 7.0 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

Sparkle Mart is a clean user-friendly and feature-rich best free eCommerce SparkleStore child WordPress themes. The themes designed and developed especially for online shopping, eCommerce store websites. Sparkle Mart is one of the most accessible eCommerce online store WordPress themes which can easily accommodate all type of users with no coding skills to advanced or normal web developers. Sparkle Mart includes excellent features for eCommerce website and practices of all type of eCommerce business, themes have included more advanced features like one-click demo data import, webpage layout, preloader, advanced theme color, customizer based theme options, page builder-friendly design, individual page & post layout options also sparkle mart is fully compatible with WooCommerce and some other external plugins like YITH WooCommerce Wishlist, YITH WooCommerce Quick View, WOOF – Products Filter for WooCommerce, WooCommerce Variation Swatches, Jetpack, Contact Form 7 and many more plugins. if you face any problem while using our theme, you can refer to our theme documentation (http://docs.sparklewpthemes.com/sparklestore/) or contact our friendly support team (https://sparklewpthemes.com/support/) or Check demo at https://demo.sparklewpthemes.com/sparklestore/sparkle-mart/ and Read theme details at https://sparklewpthemes.com/wordpress-themes/sparkle-mart

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।