ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

1
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੀ
ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Storefront Ecommerce

buywptemplates ਵੱਲੋਂ

ਸੰਸਕਰਨ: 0.2.1

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 24 ਜੂਨ 2022

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 600+

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 7.2 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

Need a perfect and professional manager for your store who will effectively look upon all the services and products in a sequenced manner? WordPress Store Front E-Commerce theme will be the ideal destination for you where you can manage your store by just building your personalized website platform suitable for businesses like electronics, fashion stores, food and grocery market, clothing store, health and fitness studio, agriculture stores with many built-in responsive features in fewer efforts. WordPress themes will transform your offline market into a spacious digitized E-Commerce store with the help of Woo Commerce plugin feature. You will be provided with amazing, clean sleek and modern designed themes which will attract many visitors. Its elementary gallery slider feature will give a bang-on impression by displaying your services and product listing in a presentation format. Enriched with a clean coding system, you can intensify the website in just a few hours without having any coding skills. Also, its impacting colour schemes and designs will approach many visitors to stick on. Its RTL component will let you design the website in any suitable language of your choice with a user-friendly layout design which will fit onto any screen size very efficiently. So hurry and grab this opportunity! Demo: https://www.buywptemplates.com/storefront-ecommerce-pro/

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।