ਸੰਦ-ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

WordPress.org

ਪੰਜਾਬੀ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

1
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੀ
ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

This theme hasn’t been updated in over 2 years. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

Sungit Lite

yudleethemes ਵੱਲੋਂ

ਸੰਸਕਰਨ: 1.1.10

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 13 ਮਾਰਚ 2018

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 300+

ਵਰਡਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਸਕਰਨ: 4.0 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

Sungit Lite is a clean, trendy and fully responsive WordPress theme created specially for Musicians, Bands, Artists, Concerts, Events or any kind of music websites or Blogs. Sungit Lite allows you to fully customize your website without having to work with code. Sungit Lite comes with various interesting and powerful features to make a user-friendly, interactive and visually stunning website. It includes features like Custom Menu, Social Media Options, customizable Mid Section, customizable Banner Slider, customizable Footer sections, multiple page layouts, Blog Layout, Logo color settings, footer settings, Custom CSS. It has 3 footer widgets, a default sidebar widget and tested rigorously, translation ready, highly optimized for better performance. More Info - http://yudleethemes.com/product/sungit-lite/ . View Demo - https://demo.yudleethemes.com/sungitlite/

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।