ਸੰਦ-ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

WordPress.org

ਪੰਜਾਬੀ

1
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੀ
ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

ਵੀਹ ਸੋਲ੍ਹਾਂ

WordPress.org ਦੁਆਰਾ

ਸੰਸਕਰਣ: 2.1

ਆਖਰੀ ਉੱਨਤੀਕਰਨ: 31 ਮਾਰਚ 2020

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 400,000+

ਵਰਡਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਸਕਰਨ: 4.4 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 5.2.4 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

ਵੀਹ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲੇਆਉਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਲੌਗ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਾਊ ਥੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀਂ ਪਸੰਦ ਦੇ ਰੰਗ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਥੀਮ ਮੋਬਾਇਲ-ਪਹਿਲ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਹ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਡਪੈ੍ਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ।

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।