ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

ਵੀਹ ਸੋਲ੍ਹਾਂ

WordPress.org ਵੱਲੋਂ

Community Theme

This theme is developed and supported by a community.

ਸੰਸਕਰਨ: 3.2

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 100,000+

ਵਰਡਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਸਕਰਨ: 4.4 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 5.2.4 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

ਵੀਹ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲੇਆਉਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਲੌਗ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਾਊ ਥੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀਂ ਪਸੰਦ ਦੇ ਰੰਗ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਥੀਮ ਮੋਬਾਇਲ-ਪਹਿਲ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਹ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਡਪੈ੍ਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ।

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।