ਸੰਦ-ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

WordPress.org

ਪੰਜਾਬੀ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

1
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੀ
ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

University Zone

Rara Theme ਵੱਲੋਂ

ਇਹ Education Zone ਦੀ ਛੋਟੀ ਥੀਮ ਹੈ।

ਸੰਸਕਰਨ: 1.0.6

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 25 ਜੂਨ 2020

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 900+

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 5.6 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

University Zone is a child theme of Education Zone free WordPress theme. This theme features an elegant, attractive and mobile-friendly design to help you create an appealing website for educational institutions like schools, college, university, LMS, Training Center, Academy, Primary School, High school and Kindergarten. You can create a fully responsive professional website using this theme without writing a single line of code or any technical experience. It is an easy to use theme and comes with multiple features and customization options to help you design your dream website. The theme is SEO friendly along with Schema.org mark up ready to help your website rank at the top of search engine results. Also, it is performance optimized which will give your website visitors a smooth browsing experience while visiting your website. Designed with visitor engagement in mind, University Zone helps you to easily and intuitively create professional and appealing websites. If your school, college or university needs an online home that is dynamic and multi-functional, this theme is an excellent option to start. Check the demo at https://rarathemes.com/previews/?theme=university-zone, documentation at https://docs.rarathemes.com/docs/university-zone/, and get support at https://rarathemes.com/support-ticket/.

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।