ਸੰਦ-ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

WordPress.org

ਪੰਜਾਬੀ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

1
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੀ
ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Vlogger Video Blog

VW THEMES ਵੱਲੋਂ

ਇਹ VW Blog Magazine ਦੀ ਛੋਟੀ ਥੀਮ ਹੈ।

ਸੰਸਕਰਨ: 1.3.3

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 25 ਮਈ 2020

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 700+

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

Vlogger video blog theme is a qualitative theme apart from being multipurpose and elegant. It has premium features and all the features are industry oriented. It is stunning with slider, copyright sections, promo section, and social options. It is sophisticated, responsive and user-friendly with a call to action button [CTA]. This WP theme is one of the very good choices for you in case you are interested in easily realizing the passion for videography. It is social media-oriented and SEO friendly making it rise high in search engine ranking. Vlogger WordPress theme is interactive with secure and clean code and has a faster page load time. It provides support to the reputed video hosting sites. It has a blogging section and is a perfect video solution for video related websites. With Vlogger video blog Theme, you can not only make video websites but movie websites as well. With this, you can generate a homepage with customizer widgets that too in a short period. It is bootstrap oriented with personalization options and customization options. It is translation ready making it easy for expanding business. You have the choice to implement the layout as a personal blog, news journals, news sites and much more. Demo: https://www.vwthemes.net/vw-video-vlog-pro/

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।