ਸੰਦ-ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

WordPress.org

ਪੰਜਾਬੀ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

1
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੀ
ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

VW Ecommerce Store

VW THEMES ਵੱਲੋਂ

ਸੰਸਕਰਨ: 0.6

ਆਖਰੀ ਨਵੀਨਤਾ: 11 ਜੁਲਾਈ 2020

ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 1,000+

PHP ਸੰਸਕਰਨ: 7.2.14 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

VW ecommerce store is a multipurpose category store not only for the online apparel and fashion accessories but it can be applied for various other businesses as well like the sports equipment shop, cosmetic shop, jewellery shop or any mobile and gadget store. If you are planning to start a business of supermarket or grocery or an online food delivery website, VW ecommerce store is a very good option. It also can display the business information for the online product sale and can be used for multiple ecommerce stores right from fashion to technology. Known for its feature richness and some incredible features like multipurpose, CTA, Bootstrap framework, SEO friendly, optimised codes and much more, it is very good in case of opening the shop related to the home appliances or in case you are interested in the automobile shopping site, VW ecommerce store is a fine option. It is good for almost all types of stores under the sun like gadgets store, home appliances shop, automobile shopping site, interior store, books store, photo store, movies store, foods and restaurants online order sites and more. It comes with the customization options and secondly it is translation ready, mobile friendly and interactive. Demo: https://www.vwthemes.net/vw-ecommerce-store-pro/

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੇਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੋੜੋ

ਸਹਿਯੋਗ

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

Does this theme have major issues?

ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।