WordPress.org

ਪੰਜਾਬੀ

1
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੀ
ਛਾਂਟੀ ਮਾਰੋ:
ਸੋਧੋ

ਖਾਕਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ

ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ

Xmas Biz

ਦੁਆਰਾ

ਸੰਸਕਰਣ: 1.0.1

ਆਖਰੀ ਉੱਨਤੀਕਰਨ: ਦਸੰਬਰ 19, 2017

ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਥਾਪਤੀਆਂ: 100+

ਥੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

Xmas Biz is a clean, fully responsive Modern WordPress theme targeted for holidays. Based on customizer and widget settings, which will let you more flexibility and easy to modify the looks without touching any codes. Plugin such as contact form as well as mailchimp added extra features along with the woocommerce. You can check demo : http://demo.themeinwp.com/xmas-biz/ support https://www.themeinwp.com/support-forum/forum/xmas-biz-free/

ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਥੀਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
Add my review

ਸਹਿਯੋਗ

Got something to say? Need help?

ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ

ਵਿਕਾਸ

ਗਾਹਕ ਬਣੋ
ਕੋਡ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ

ਕੋਈ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੋਜੋ।

ਸੰਦ-ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਓ