ਵਰਡਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਮਿਲੋ

ਵਰਡਪ੍ਰੈੱਸ ਇੱਕ ਖ਼ੁੱਲ੍ਹੇ ਸਰੋਤ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਬਲੌਗ, ਜਾਂ ਐਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।